Experience the Networked Economy

28 - 29 September 2022

Bangkok, Samyan Mitrtown Hall

 • days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds

เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิวัติของเทคโนโลยี 5G!

เทคโนโลยี 5G คือตัวเปลี่ยนเกม นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการสื่อสารแบบไร้สายที่บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และผู้ให้บริการด้านเครือข่าย ปรับใช้เทคโนโลยีมือถือที่สร้างขึ้นสำหรับเครื่องจักรและเซ็นเซอร์ ได้พูดคุยกันแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยี 5G เป็นมากกว่าอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น หรือที่เรียกว่า BYOND MOBILE การใช้เซ็นเซอร์จำนวนมากเพื่อสร้าง Internet of Things ตลอดจน AI เพื่อเรียนรู้จากอัลกอริทึมด้วยความเร็วสูงสุด ทำให้เกิดบริการใหม่สำหรับทุกอุตสาหกรรม

5G is supercharging the Networked Economy

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพดิจิทัล

ด้วยการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี 5G เซ็นเซอร์ IoT และ AI ทำให้ภาคส่วนของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำลังจะเกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำความเข้าใจด้านสุขภาพ วิธีการให้การรักษา และวิธีขยายการเข้าถึงการดูแลและผู้เชี่ยวชาญ

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ในแง่ของเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ชีววิทยาสมัยใหม่ หุ่นยนต์ และข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) นั้น ภาคเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการนำคลื่น 5G มาใช้ ซึ่งนั่นหมายถึงการทำฟาร์มรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีชีวภาพล้ำสมัย

การผลิตและหุ่นยนต์

โรงงานอัจฉริยะที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน และในโรงงานแห่งอนาคตเหล่านี้ อุปกรณ์เชื่อมต่อและหุ่นยนต์อัจฉริยะสามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมและทำงานร่วมกันได้ ทำให้เกิดรูปแบบของการกระจายการตัดสินใจ

ความคล่องตัวในอนาคต

ในทศวรรษหน้า ยานยนต์อิสระที่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้จะเข้ามายึดครองถนนของเรา หัวใจสำคัญในการทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ก็คือเทคโนโลยี 5G นั่นเอง เครือข่ายมือถือยุคใหม่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการสื่อสารสำหรับยานพาหนะที่เชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับความท้าทายด้านความปลอดภัย ที่มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติของยานพาหนะนั่นเอง

BYOND

BYOND MOBILE

งานประชุมสัมมนา

BYOND MOBILE นำเสนองานประชุมสัมมนาวิชาการที่เจาะลึกด้านเทคโนโลยี มีเนื้อหานำไปสู่การต่อยอดองค์กรและธุรกิจได้ทุกขนาด โดยงานสัมมนาจะมีการจัดทั้งแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะงานสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น) ซึ่งบางหัวข้ออาจมีค่าเข้าฟังเพิ่มเติมโดยตรงจากผู้จัดงานสัมมนา หรือเปิดรับเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น กรุณากลับมาที่หน้านี้อีกครั้งเพื่อดูรายละเอียดหัวข้อสัมมนา รายชื่อวิทยากร และข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งลงทะเบียนเข้ารับฟังงานประชุมสัมมนาที่ท่านสนใจได้ภายใน 2-3 เดือนก่อนวันจัดงาน

พื้นที่จัดงาน (ตรม.)

0+

ผู้เข้าชมงาน

0+

ผู้แสดงสินค้า

0+

วิทยากร

0+

BYOND

Meet the 5G Ecosystem

BYOND MOBILE will be the meeting place for the 5G ecosystem, where industries can connect with established suppliers and disrupting start-ups across the world. It will provide insight and strategies for business leaders seeking to explore and evaluate the latest technology solutions and services that drive necessary innovation.

โปรไฟล์ผู้เข้าชมงาน

ผู้นำทางธุรกิจ:
ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ผู้มีอิทธิพลในวงการเทคโนโลยี:
ผู้จัดการฝ่ายไอที
ผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย
สถาปนิกโซลูชั่น
สถาปนิกองค์กร
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ผลิต:
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
หัวหน้าแผนก DevOps
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
วิศวกรเครือข่าย
สถาปนิก ICT
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์
บริษัทสตาร์ทอัพ

โปรไฟล์ผู้แสดงสินค้า

ผู้ให้บริการส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐาน

 • ผู้จำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G
 • ผู้ให้บริการชิปเซ็ตมือถือ 5G
 • ผู้ให้บริการเครือข่ายเซ็นเซอร์ IoT
 • เสาอากาศแบบกระจายและเครือข่ายเซลล์ขนาดเล็ก

ผู้ให้บริการคลาวด์ ข้อมูล และไอที

 • ผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชันและศูนย์ข้อมูล
 • ผู้ให้บริการเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา
 • ผู้ให้บริการปรับใช้เทคโนโลยี 5G และ IoT
 • AI ข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล

ผู้ให้บริการปฏิบัติการเครือข่าย

 • ผู้ให้บริการมือถือ ISP และ MVNO
 • ผู้ให้บริการบรอดแบนด์บนมือถือ
 • ผู้ให้บริการโซลูชั่น IoT
 • ผู้ให้บริการเครือข่าย M2M

ผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • ผู้ให้บริการตรวจจับภัยคุกคาม
 • แพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคาม
 • ผู้ให้บริการจัดการช่องโหว่ทางไซเบอร์
 • ผู้ให้บริการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย

ผู้ผลิตอุปกรณ์

 • อุปกรณ์อัจฉริยะและ IoT
 • โซลูชัน AR / VR / MR
 • การผลิตสารเติมแต่ง และการพิมพ์ 3 มิติ
 • หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ

ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี 5G IoT และแอพพลิเคชั่น

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพดิจิทัล
 • เกษตรกรรมและไบโอเทค
 • การเคลื่อนย้ายในอนาคต
 • การผลิตและหุ่นยนต์

Featured Videos


สัมมนาออนไลน์

สัมมนาออนไลน์ #1
5G Revolution in Digital Health

เทคโนโลยี 5G เพิ่มขีดความสามารถของการเชื่อมต่อไร้สาย โดยประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในหัวข้อสัมมนานี้จะกล่าวถึง การใช้ 5G ในบริการด้านดูแลสุขภาพดิจิทัล โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G มาใช้ในสุขภาพดิจิทัล เพื่อสังคมผู้สูงอายุ Telemedicine ข้อมูลแบบเรียลไทม์ สำหรับการจ่ายยาและการดูแลสุขภาพที่แม่นยำ รวมถึงการตอบคำถามในการใช้ 5G ปรับปรุงภาคการดูแลสุขภาพ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

สัมมนาออนไลน์ #2
5G in Manufacturing | The Automation Booster

เครือข่าย 5G ขับเคลื่อนและสร้างโรงงานอัจฉริยะ โดยช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ปฏิบัติงานได้เปรียบมากมายจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ, AI และ IoT มาร่วมค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตอัจฉริยะด้วยการเชื่อมต่อไร้สาย 5G และอุตสาหกรรม 4.0 ในการสัมมนาผ่านwebinar BYOND MOBILE #2: "5G in Manufacturing | The Automation Booster"

พันธมิตรงาน

VNU Exhibitions Asia Pacific are producers of global trade fairs in Southeast Asia. BYOND MOBILE aims to establish a world business hub for networked economy in Southeast Asia, and is proudly endorsed by:

TCEB

Platinum Launch Partner

Launch Partners

Knowledge Partner

Partners

Industry Voices

Government & Associations

AIEAT
Expo Comm
DCT
depa
DITP
MARA
EVAT
Expo Comm
Expo Comm
SIIT
Expo Comm
Expo Comm
TIoT
Expo Comm
Expo Comm
Expo Comm
Expo Comm

Media

ACN
ADPT
Expo Comm
Mobile
Mysecurity Marketplace
Mysecurity Media
techtalkthai
Telecom

สถานที่จัดงาน BYOND MOBILE

BYOND MOBILE 2022

ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพฯ
ชั้น 5
พื้นที่ ̴ 1,800 sqm
เว็บไซต์ http://www.samyan-mitrtownhall.com/
แผนที่

สถานที่จัดงานตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

สะดวกสบายด้วยระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน แท็กซี่ ฯลฯ ที่เชื่อมต่อโดยตรงถึงตัวอาคาร

45 นาที จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

35 นาที จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

แสงทิพย์ เตชะปฏิภาณดี

โทร. 02-1116611 ต่อ 330
#

ติดต่อทีมงาน

อัพเดทข่าวฮ็อตเทรนด์ฮิตผ่านทาง

ยุพาภรณ์ ไพศาลสกุลชัย

โทร. 02–1116611 ต่อ 320
#

เตชัส กิตติบุญญา

โทร. 02–1116611 ต่อ 251
#